Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Krakowie
Bezpłatna wycena

Jak przebiega rozwód w Krakowie ?

Prawo w Polsce jest jednolite na terenie całego kraju. W każdym zatem sądzie sprawy rozwodowe odbywają się według tych samych procedur, wynikających z Kodeksu rodzinnego oraz Procedury cywilnej. W poniższym artykule zwrócono jednak uwagę na specyfikę prowadzenia postępowania w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Zapraszamy do lektury !

W jakim sądzie prowadzi się rozwód ?

Rozwód w Krakowie prowadzony jest zawsze przed Sądem Okręgowym, którego siedziba znajduje się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7. Jest to w okolicach Ronda Mogilskiego. W tej lokalizacji swoją siedzibę mają różne sądy, w tym Sądy Rejonowe oraz Sąd Apelacyjny. Sąd Okręgowy w Krakowie usytuowany jest w tym samym budynku co Sądy Rejonowe.

Sprawy o rozwód toczą się w XI Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Krakowie. W wydziale tym pracuje 23 sędziów, którzy zajmują się rozpoznawaniem spraw o rozwód.

Link do strony internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie: https://krakow.so.gov.pl/

Jak rozpocząć sprawę ?

Sprawę w sądzie Krakowskim należy rozpocząć od złożenia pozwu o rozwód. Można to zrobić w biurze podawczym sądu, które znajduje się na parterze budynku, przy wejściu głównym. Innym rozwiązaniem jest wysłanie pozwu pocztą na adres sądu.

Warto pamiętać, aby do pozwu dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej. Opłatę można dokonać w kasie sądu lub przelewem na numer rachunku bankowego, który znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego.

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na pomoc profesjonalnego prawnika tj. adwokata lub radcy prawnego, wówczas prawnik dopełni wszelkich formalności za Ciebie. Adwokat lub radca prawny przygotuje pozew i opłaci go w twoim imieniu lub przekaże Ci dane do zapłaty. Kolejno prawnik złoży pozew w Sądzie Okręgowym w Krakowie, co zainicjuje sprawę sądową.

Rozprawa sądowa w Krakowie

Większość rozpraw sądowych o rozwód toczy się w lewym skrzydle Sądu Okręgowego, na parterze w salach oznaczonych literą „A”. Po wejściu głównym wejściem do sądu od ul. Przy Rondzie należ kierować się na lewo i do końca korytarzem. Po przejściu przez drzwi trafimy na szeroki korytarz, w którym znajdują się sale sądowe oznaczone literą „A”. W tych salach sądowych prowadzone są postępowania o rozwód.

Krok 1: Złożenie pozwu o rozwód

Proces rozpoczyna się od złożenia pozwu o rozwód w odpowiednim sądzie. W Polsce właściwym sądem jest sąd okręgowy, w którego okręgu znajduje się miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Pozew o rozwód może być złożony przez jednego z małżonków lub przez oboje wspólnie.

Krok 2: Wypełnienie wymaganych dokumentów

Wraz z pozwem o rozwód należy złożyć szereg dokumentów, w tym:

  • Akt małżeństwa lub jego odpis;
  • Dokumenty dotyczące dzieci, jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci (np. odpisy aktów urodzenia);
  • Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej;
  • Inne dokumenty wymagane przez sąd w zależności od okoliczności sprawy.

Krok 3: Powiadomienie drugiej strony

Po złożeniu pozwu o rozwód sąd powiadamia drugą stronę, czyli drugiego małżonka, o wszczęciu postępowania. Druga strona ma określony czas – 14 dni – na złożenie odpowiedzi na pozew, w której może wyrazić swoje stanowisko w sprawie rozwodu oraz przedstawić własne żądania.

Krok 4: Rozprawa rozwodowa

Jeśli druga strona nie zgłasza sprzeciwu wobec rozwodu lub sprzeciw nie jest uzasadniony, sąd wyznacza rozprawę rozwodową. Czas do pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Krakowie to zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy. Na rozprawie małżonkowie mają możliwość przedstawienia swoich argumentów, wniosków oraz dowodów. Sąd może przesłuchać świadków, a także zlecić przeprowadzenie ekspertyz, jeśli jest to konieczne.

Krok 5: Wydanie wyroku rozwodowego

Po przeprowadzeniu rozprawy i rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy sąd wydaje wyrok rozwodowy. W wyroku określane są warunki rozwodu, takie jak podział majątku, alimenty, czy też ewentualna opieka nad dziećmi. Wyrok staje się ostateczny po upływie terminu na złożenie ewentualnej apelacji.

Krok 6: Zatwierdzenie wyroku

W przypadku gdy wyrok nie podlega apelacji lub gdy apelacja nie zostanie złożona w terminie, sąd przekazuje wyrok do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu wyroku staje się on prawomocny, co oznacza, że ma moc wiążącą dla obu małżonków.

Krok 7: Aktualizacja aktu małżeństwa

Ostatnim krokiem jest aktualizacja aktu małżeństwa, której dokonuje automatycznie Urząd Stanu Cywilnego po uzyskaniu dokumentów z sądu.

Podsumowanie

Proces rozwodowy w krakowskim sądzie wymaga przestrzegania określonych procedur. Kluczowe jest złożenie pozwu o rozwód, przeprowadzenie rozprawy rozwodowej oraz ostateczne wydanie wyroku rozwodowego. Pomimo że proces ten może być emocjonalnie trudny, to właściwe zrozumienie procedur może pomóc małżonkom przejść przez niego z mniejszym stresem. Warto również skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który będzie mógł udzielić odpowiedniej pomocy i wsparcia w trakcie całego procesu rozwodowego.

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

współwłasność a śmierć małżonka
Współwłasność a śmierć małżonka
22 maja 2024
co zrobić żeby nie odpowiadać za długi męża
Co zrobić, żeby nie odpowiadać za długi męża?
21 maja 2024
rozwód z ubezwłasnowolnioną
Rozwód z osobą ubezwłasnowolnioną
20 maja 2024