Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Krakowie
Bezpłatna wycena

By

Rozwody Kraków
współwłasność a śmierć małżonka
Śmierć małżonka to jedno z najtrudniejszych wydarzeń w życiu, niosące za sobą nie tylko ból i smutek, ale także szereg wyzwań prawnych. Aspekty prawne związane ze śmiercią małżonka obejmują szeroki zakres kwestii, od dziedziczenia po formalności związane z podziałem majątku. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze zagadnienia prawne, z którymi mogą się spotkać osoby znajdujące się...
Read More
co zrobić żeby nie odpowiadać za długi męża
Zarządzanie majątkiem w małżeństwie, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności za długi jednego z małżonków, to kwestia skomplikowana i uregulowana przez szereg przepisów prawa cywilnego oraz rodzinnego. W Polsce główne regulacje dotyczące tego zagadnienia zawiera Kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.), a szczegółowe zasady odpowiedzialności określa art. 41 k.r.o. Zasady odpowiedzialności za długi męża Ogólne zasady odpowiedzialności Obowiązujące...
Read More
rozwód z ubezwłasnowolnioną
Rozwód jest zawsze skomplikowanym i emocjonalnie obciążającym procesem, a sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona, gdy jedna z osób jest ubezwłasnowolniona. W Polsce przepisy prawne precyzyjnie regulują kwestie związane z ubezwłasnowolnieniem, a także z rozwodami. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie, jak wygląda procedura rozwodowa w przypadku, gdy jedno z małżonków jest ubezwłasnowolnione, jakie są...
Read More
utrudnianie kontaktów z dzieckiem
Prawo ojca do kontaktów z dzieckiem jest kluczowym aspektem prawnym i społecznym, które ma na celu ochronę i promowanie dobra dziecka oraz utrzymanie naturalnych więzi rodzinnych. Analiza regulacji prawnych, zarówno historycznych, jak i współczesnych, wskazuje na ewolucję w podejściu do praw rodzicielskich i roli ojca w życiu dziecka. Podstawowym założeniem jest, że każde dziecko ma...
Read More
Alimenty od małżonka
Alimenty, czyli świadczenia pieniężne przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania lub wychowania, są kluczowym elementem rozstrzygnięć sądowych w sprawach rozwodowych. W Polsce kwestia alimentów na rzecz żony regulowana jest przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przede wszystkim przez artykuł 60. Przepisy te określają warunki, przy których jedno z byłych małżonków może być zobowiązane do płacenia alimentów drugiemu....
Read More
powrót do nazwiska
W polskim prawie istnieje możliwość powrotu do nazwiska, które rozwiedziony małżonek nosił przed zawarciem małżeństwa. Proces ten, zmiana nazwiska po rozwodzie, jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy o aktach stanu cywilnego, a jego realizacja jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w określonym czasie i miejscu. Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i...
Read More
odmowa rozwodu
Rozwód w prawie polskim jest procesem, który może nie tylko zakończyć małżeństwo, ale również fundamentalnie zmienić status prawny i społeczny stron. Mimo że podstawowym warunkiem do orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, istnieją sytuacje, w których nawet przy spełnieniu tej przesłanki, sąd może odmówić rozwiązania związku małżeńskiego. Poniżej przedstawiam omówienie sytuacji, w...
Read More
zdrada rozwód
Zdrada małżeńska jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństw, często prowadząc do głębokich konfliktów emocjonalnych i prawnych. Prawo rodzinne w Polsce traktuje zdradę jako poważne naruszenie obowiązków małżeńskich, które może skutkować znaczącymi konsekwencjami prawnymi. Skutki zdrady małżeńskiej Zdrada małżeńska może prowadzić do rozkładu pożycia małżeńskiego, co jest podstawą do orzeczenia rozwodu. Skutki zdrady są szerokie...
Read More
opieka naprzemienna
Opieka naprzemienna, coraz częściej obecna w dyskusjach dotyczących prawa rodzinnego w Polsce, stanowi model opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców, który pozwala dziecku na równomierne dzielenie czasu między obydwojga rodziców. Ten artykuł skupia się na analizie sposobu, w jaki polskie sądy stosują opiekę naprzemienną, opierając się na aktualnych danych i przepisach prawnych. Definicja i Podstawy...
Read More
Separacja a rozwód
Separacja to szczególna forma regulacji stosunków małżeńskich, która pozwala na prawną reorganizację życia małżonków, nie prowadząc jednak do formalnego zakończenia małżeństwa, jak ma to miejsce w przypadku rozwodu. Poniżej omówiono historię, aspekty prawne oraz obecne zastosowanie separacji w polskim systemie prawnym. Historia separacji Historia separacji na ziemiach polskich sięga okresu zaborów, kiedy to wprowadzono różne...
Read More
1 2 3

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.