Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Krakowie
Bezpłatna wycena

Rozwód z osobą ubezwłasnowolnioną

Rozwód jest zawsze skomplikowanym i emocjonalnie obciążającym procesem, a sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona, gdy jedna z osób jest ubezwłasnowolniona. W Polsce przepisy prawne precyzyjnie regulują kwestie związane z ubezwłasnowolnieniem, a także z rozwodami. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie, jak wygląda procedura rozwodowa w przypadku, gdy jedno z małżonków jest ubezwłasnowolnione, jakie są przesłanki i wymogi prawne, a także jakie są potencjalne skutki takiego rozwodu.

Ubezwłasnowolnienie – Podstawowe Informacje

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawną, która ma na celu ochronę osób, które z powodu zaburzeń psychicznych, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji i kierować swoim postępowaniem. Ubezwłasnowolnienie może być całkowite lub częściowe. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie traci zdolność do czynności prawnych i ustanawiany jest dla niej opiekun. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, osoba taka ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej sprawami zarządza kurator.

ubezwłasnowolnienie kraków

Na czym polega ubezwłasnowolnienie ?

Zapoznaj się ze szczegółowym wyjaśnieniem tej kwestii w artykule: Ubezwłasnowolnienie Kraków

Przesłanki do rozwodu z osobą ubezwłasnowolnioną

Rozwód z osobą ubezwłasnowolnioną jest możliwy, jednak wiąże się z dodatkowymi wymaganiami i procedurami. Przesłanki do rozwodu pozostają takie same jak w przypadku standardowych spraw rozwodowych, a są to:

 1. Zużycie Pożycia Małżeńskiego – całkowite i trwałe ustanie więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych między małżonkami.
 2. Brak Szans na Wznowienie Pożycia – sąd musi być przekonany, że nie ma realnych szans na odbudowanie małżeństwa.

Procedura Rozwodowa

1. Złożenie Pozwu

Pozew rozwodowy może złożyć małżonek osoby ubezwłasnowolnionej. W pozwie muszą być zawarte standardowe elementy, takie jak:

 • Dane stron (małżonków)
 • Opis sytuacji, która doprowadziła do rozpadu małżeństwa
 • Przesłanki rozwodowe
 • Wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, podziału majątku (jeśli to konieczne)

2. Udział Opiekuna lub Kuratora

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jej opiekun prawny musi być zaangażowany w proces rozwodowy. Opiekun działa w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, reprezentując jej interesy. W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, w postępowaniu uczestniczy kurator.

3. Udział Prokuratora

Sąd ma obowiązek powiadomić prokuratora o toczącym się postępowaniu rozwodowym z udziałem osoby ubezwłasnowolnionej. Prokurator może uczestniczyć w postępowaniu, aby chronić interesy osoby ubezwłasnowolnionej.

4. Rozprawa Sądu

Podczas rozprawy sądowej sąd wysłucha obu stron oraz opiekuna lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej. Rozprawa może być szczególnie trudna i emocjonalnie obciążająca, dlatego często zasięga się opinii biegłych, aby ustalić, jakie rozwiązania będą najlepsze dla osoby ubezwłasnowolnionej.

5. Orzeczenie Rozwodu

Sąd orzeka rozwód, jeśli uzna, że przesłanki zużycia pożycia małżeńskiego zostały spełnione i że rozwód nie będzie sprzeczny z interesem osoby ubezwłasnowolnionej. Sąd może także orzec o innych kwestiach, takich jak władza rodzicielska, alimenty, czy podział majątku.

Skutki rozwodu z osobą ubezwłasnowolnioną

1. Władza Rodzicielska

Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci, sąd musi rozstrzygnąć kwestię władzy rodzicielskiej. Zazwyczaj władza rodzicielska jest przyznawana temu z małżonków, który nie jest ubezwłasnowolniony, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają inne rozwiązanie.

2. Alimenty

Sąd może nałożyć obowiązek alimentacyjny na małżonka, który nie jest ubezwłasnowolniony, aby zapewnić utrzymanie dla osoby ubezwłasnowolnionej. Wysokość alimentów zależy od potrzeb osoby ubezwłasnowolnionej oraz możliwości finansowych zobowiązanego.

3. Podział Majątku

Podział majątku wspólnego może być trudny i skomplikowany, zwłaszcza gdy jedna ze stron jest ubezwłasnowolniona. Sąd będzie dążył do sprawiedliwego podziału majątku, uwzględniając potrzeby osoby ubezwłasnowolnionej i sytuację finansową obu stron.

Rola Kancelarii Prawnej

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach rozwodowych z udziałem osób ubezwłasnowolnionych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że proces ten przebiega sprawnie i zgodnie z prawem. Doświadczeni prawnicy mogą pomóc w:

 • Sporządzeniu kompletnych i zgodnych z wymogami formalnymi dokumentów.
 • Reprezentowaniu klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego.
 • Doradztwie w zakresie najlepszych strategii prawnych.
 • Kontaktach z biegłymi i prokuratorem.
 • Zapewnieniu, że prawa osoby ubezwłasnowolnionej są w pełni chronione.

Podsumowując, rozwód z osobą ubezwłasnowolnioną jest procesem wymagającym szczególnej uwagi i profesjonalnego podejścia. Zrozumienie przepisów prawnych, procedur oraz skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej może znacząco ułatwić przejście przez ten trudny etap życia.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

+48 535 250 484

kontakt@kancelariagrabowski.pl

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

współwłasność a śmierć małżonka
Współwłasność a śmierć małżonka
22 maja 2024
co zrobić żeby nie odpowiadać za długi męża
Co zrobić, żeby nie odpowiadać za długi męża?
21 maja 2024
utrudnianie kontaktów z dzieckiem
Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – Prawnik radzi !
8 maja 2024