Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Krakowie
Bezpłatna wycena

Zmiana nazwiska po rozwodzie

W polskim prawie istnieje możliwość powrotu do nazwiska, które rozwiedziony małżonek nosił przed zawarciem małżeństwa. Proces ten, zmiana nazwiska po rozwodzie, jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy o aktach stanu cywilnego, a jego realizacja jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w określonym czasie i miejscu.

Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy małżonek, który zmienił swoje dotychczasowe nazwisko w wyniku zawarcia małżeństwa, ma prawo powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Uprawnienie to jest niezależne od winy za rozkład pożycia małżeńskiego i od sposobu rozwiązania małżeństwa (rozwód, separacja czy unieważnienie). To, czy osoba skorzysta z tej możliwości, zależy wyłącznie od jej własnej decyzji.

Procedura zmiany nazwiska po rozwodzie

Osoba zainteresowana powrotem do poprzedniego nazwiska powinna złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego (u.s.c.) lub konsulem, jeśli przebywa za granicą. Ważne jest, aby oświadczenie zostało złożone w ciągu 3 miesięcy od momentu, kiedy orzeczenie rozwodowe stało się prawomocne. W przypadku, gdy małżeństwo zostało unieważnione, nazwisko powraca automatycznie do stanu przedmałżeńskiego na mocy prawa.

Termin trzech miesięcy jest terminem zawitym, co oznacza, że po jego upływie strona nie będzie mieć możliwości skorzystania z tego uprawnienia w ramach procedury. Jeśli oświadczenie zostanie złożone pomyślnie, kierownik u.s.c. dokonuje stosownej adnotacji w akcie małżeństwa, co jest potwierdzeniem zmiany nazwiska. Proces ten nie wymaga wydania żadnej decyzji administracyjnej, a skutek prawny następuje natychmiast po złożeniu oświadczenia.

Jeżeli osoba zmieniała nazwisko więcej niż raz w wyniku zawierania kolejnych małżeństw, prawo do powrotu do nazwiska noszonego przed pierwszym małżeństwem może być utracone, jeśli nie skorzystała z tego uprawnienia po pierwszym rozwodzie. W takiej sytuacji, powrót do wcześniejszego nazwiska jest możliwy tylko przez złożenie wniosku o zmianę nazwiska na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Praktyczne implikacje zmiany nazwiska po rozwodzie

Decyzja o powrocie do poprzedniego nazwiska może mieć różne motywacje, takie jak chęć zachowania ciągłości rodowej, osobiste preferencje, czy kwestie zawodowe i publiczne. Niezależnie od przyczyn, procedura ta jest stosunkowo prosta i zaprojektowana tak, aby umożliwić szybki powrót do stanu cywilnego sprzed małżeństwa, jeśli tylko osoba zainteresowana wyrazi taką wolę w wyznaczonym czasie.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

+48 535 250 484

kontakt@kancelariagrabowski.pl

Zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

współwłasność a śmierć małżonka
Współwłasność a śmierć małżonka
22 maja 2024
co zrobić żeby nie odpowiadać za długi męża
Co zrobić, żeby nie odpowiadać za długi męża?
21 maja 2024
rozwód z ubezwłasnowolnioną
Rozwód z osobą ubezwłasnowolnioną
20 maja 2024