Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Pt- Pn 8:30-18:30 +48 535 250 484
kontakt@rozwodykrakow.com
Profesjonalni prawnicy
adwokaci i radcowie prawni
Doświadczenie
Ponad 1.000 Klientów
Numer #1
w Krakowie
Bezpłatna wycena

Blog

Zapraszamy do lektury !
powrót do nazwiska
W polskim prawie istnieje możliwość powrotu do nazwiska, które rozwiedziony małżonek nosił przed zawarciem małżeństwa. Proces ten, zmiana nazwiska po rozwodzie, jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy o aktach stanu cywilnego, a jego realizacja jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w określonym czasie i miejscu. Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy małżonek, który zmienił swoje dotychczasowe nazwisko w wyniku...
Czytaj więcej
odmowa rozwodu
Rozwód w prawie polskim jest procesem, który może nie tylko zakończyć małżeństwo, ale również fundamentalnie zmienić status prawny i społeczny stron. Mimo że podstawowym warunkiem do orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, istnieją sytuacje, w których nawet przy spełnieniu tej przesłanki, sąd może odmówić rozwiązania związku małżeńskiego. Poniżej przedstawiam omówienie sytuacji, w których zgodnie z obowiązującym prawem rozwód może być niedopuszczalny. Rozwód...
Czytaj więcej
zdrada rozwód
Zdrada małżeńska jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństw, często prowadząc do głębokich konfliktów emocjonalnych i prawnych. Prawo rodzinne w Polsce traktuje zdradę jako poważne naruszenie obowiązków małżeńskich, które może skutkować znaczącymi konsekwencjami prawnymi. Skutki zdrady małżeńskiej Zdrada małżeńska może prowadzić do rozkładu pożycia małżeńskiego, co jest podstawą do orzeczenia rozwodu. Skutki zdrady są szerokie i obejmują nie tylko aspekty emocjonalne, ale również finansowe i...
Czytaj więcej
opieka naprzemienna
Opieka naprzemienna, coraz częściej obecna w dyskusjach dotyczących prawa rodzinnego w Polsce, stanowi model opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców, który pozwala dziecku na równomierne dzielenie czasu między obydwojga rodziców. Ten artykuł skupia się na analizie sposobu, w jaki polskie sądy stosują opiekę naprzemienną, opierając się na aktualnych danych i przepisach prawnych. Definicja i Podstawy Prawne Opieka naprzemienna nie jest bezpośrednio zdefiniowana w polskim prawie,...
Czytaj więcej
Separacja a rozwód
Separacja to szczególna forma regulacji stosunków małżeńskich, która pozwala na prawną reorganizację życia małżonków, nie prowadząc jednak do formalnego zakończenia małżeństwa, jak ma to miejsce w przypadku rozwodu. Poniżej omówiono historię, aspekty prawne oraz obecne zastosowanie separacji w polskim systemie prawnym. Historia separacji Historia separacji na ziemiach polskich sięga okresu zaborów, kiedy to wprowadzono różne systemy prawa małżeńskiego w zależności od zaborcy. W XIX wieku...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5

Blog

Na naszym blogu znajdziesz wiele informacji, które dotyczą prowadzenia postępowania o rozwód. Oprócz artykułów możesz także oglądnąć filmy oraz animacje na ten temat. Życzy miłej lektury !

Ostatnie wpisy

współwłasność a śmierć małżonka
Współwłasność a śmierć małżonka
22 maja 2024
co zrobić żeby nie odpowiadać za długi męża
Co zrobić, żeby nie odpowiadać za długi męża?
21 maja 2024
rozwód z ubezwłasnowolnioną
Rozwód z osobą ubezwłasnowolnioną
20 maja 2024